tượng rồng

Sử dụng biểu tượng rồng phượng thế nào để hôn nhân luôn hòa hợp nhất

Biểu tượng phượng hoàng mang sức mạnh tái sinh và biến đổi. Phượng hoàng là nữ hoàng của các loại chim trong phong thủy. Trong văn học dân gian Trung Quốc, chim phượng hoàng mang những phẩm chất nữ tính và cao đẹp. Phượng hoàng chính là biểu tượng phong thủy hoàn hảo khi ghép more »