Những điều một công chức không được làm

Cấp phó, người đứng đầu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức không được bố trí vợ hoặc chồng, con, anh, bố, mẹ, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, kế toán – tài vụ, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, vật tư, ký kết hợp đồng cho cơ quan, đơn vị, tổ chức đó.

Luật pháp Việt Nam có quy định những điều công chức không được làm. Hãy cùng tham khảo để hiểu rõ hơn nhé Những điều công chức không được làm:

 1.Hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị, trong khi giải quyết công việc.
a,  Tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, thành lập, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, công ty hợp danh.

  • Các Nhà Tuyển Dụng hiện nay đang tích cực tìm kiếm những ứng viên và gợi ý cho các ứng viên Việc Làm của mình, giúp đỡ những người mong muốn tìm được Việc Làm Nhanh, và đúng chuyên môn.
Luật pháp Việt Nam có quy định những điều công chức không được làm.

 

b,  Ngoài ra những điều công chức không được làm như: Làm tư vấn cho  tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật công tác, bí mật nhà nước, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia.
c, Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;
d, Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, đơn vị, tổ chức vì vụ lợi cá nhân.

Nhà nước ta đã bạn hành quy định những điều công chức không được làm.

 

2. Người đứng đầu,  vợ hoặc chồng của những người đó, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước, quản lý hành chính.

3. Cấp phó, người đứng đầu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức không được bố trí vợ hoặc chồng, con, anh, bố, mẹ, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, kế toán – tài vụ, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, vật tư, ký kết hợp đồng cho cơ quan, đơn vị, tổ chức đó.

4., Cấp phó của người đứng đầu, Người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

Những điều công chức không được làm cơ bản nhất mà một công chức cần biết để tránh những trường hợp sai luật đáng tiếc xảy ra.

5. Công chức, cán bộ, viên chức là thành viên hội đồng quản trị, phó giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, chị, em ruột, con, anh; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp, công ty, đơn vị. Đó là những quy định mới nhất mà Nhà nước bạn hành quy định những điều công chức không được làm.

Đối tượng áp dụng

 Quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 điều này cũng được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

 Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;
Hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Trên đây là những điều công chức không được làm cơ bản nhất mà một công chức cần biết để tránh những trường hợp sai luật đáng tiếc xảy ra.

Hãy xem thêm những công việc đang tuyển sau đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>