API thoái vốn tại APEC Thái Nguyên

APEC Thái Nguyên hiện là chủ đầu tư 2 : Khu công nghiệp Điềm Thụy và Khu đô thị số 5 Túc Duyên. Hai bên thống nhất, sau khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần, các bên sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý để CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương tiếp quản APEC Thái Nguyên và Khu công nghiệp Điềm Thụy, trong khi API tiếp quản Khu đô thị số 5 Túc Duyên.

HĐQT CTCP Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương (API) vừa chốt phương án chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư APEC Thái Nguyên cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương, với tổng giá trị chuyển nhượng là 152,9 tỷ đồng.

API thoai von tai APEC Thai Nguyen - Anh 1

APEC Thái Nguyên hiện là chủ đầu tư 2 dự án: Khu công nghiệp Điềm Thụy và Khu đô thị số 5 Túc Duyên. Hai bên thống nhất, sau khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần, các bên sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý để CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương tiếp quản APEC Thái Nguyên và Dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy, trong khi API tiếp quản Dự án Khu đô thị số 5 Túc Duyên.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>